Hållbarhetspolicy – Mindful Garden

”Hållbarhet handlar om att leva inom gränsen för vad jorden klarar men samtidigt skapa något mer som ger livet högre kvalitet”

Citat: Svalin Gunnarsson (2012)

 

Mindful Garden har hållbarhet, miljömedvetenhet och medvetna val som ledord.

Det innebär att vi eftersträvar hållbarhet och miljövänlighet både i vårt designarbete och att ha en hållbar arbetsmiljö för oss i företaget.

Genom att medvetet tänka miljömedvetet och hållbart i skapandet av trädgård och gröna miljöer är vi med och bidrar till en miljömässigt bättre värld.

Med de klimatförändringar vi har med växlingar mellan kraftiga skyfall, hetta, torka ställer det högre krav oss hur vi bygger våra hus och hur vi planerar och anlägger våra trädgårdar.

Det innebär att Mindful Garden alltid tänker ur ett miljöperspektiv i designprocessen. Vi tar hänsyn till:

· var och hur växter och material produceras

· hur och varifrån växter och material transporteras

· vad som finns att återanvända

· den biologiska mångfalden och växtval utifrån en ökad biologisk mångfald

· växter positiva inverkan på platsen och jorden

· hur energianvändningen kan minskas i trädgården

· hur trädgården bäst tas om hand för att inte utarma jorden

· kolinlagringen i jorden

· om det går att använda solenergi

· vattenförbrukning och hushållning av den

· att få så liten klimatpåverkan som möjligt vid anläggning

· hur ni kan få avkoppling, kraft och ro av er trädgård

· mm.

 

Socialt ser vi till en hållbar belastning, vi bemöter varandra och våra kunder med vänlighet och respekt. Vi ser till en balans i arbete och vila, säker arbetsplats. Vi erbjuder våra anställda mindfulness, då Madeleine Huber är certifierad instruktörer och arbetar tätt med Mindfulnesscenter (länka).

Vi använder oss av hållbara arbetsmetoder. Vi komposterar och källsorterar.

I företaget kör vi hållbart med elbil, laddade med solceller.

 

Vi arbetar utifrån de globala miljömålen, Agenda 2030  för hållbar utveckling. Det innebär en successiv omställning av Sverige som en hållbar och modern välfärdsstat, både på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Med din trädgård kan vara med och påverka. Det är den närmaste miljön du har.

Ingen kan göra allt, men tillsammans bidrar vi med vår del.

 

Mindful Garden arbetar för att bidra till en hållbar planet och ett hållbart samhälle genom att designa villaträdgårdar och gröna miljöer för en framtid som är grönare. Vi arbetar långsiktigt med att utveckla och förmedla för att påverka klimatförändringarna positivt.

 

Som ett led i detta är vi med i föreningen Hållbara trädgårdsföretag.