FÖR DIG OCH DIN HÄLSA

Hälsa kommer när du känner balans i livet. Förmågan att skapa balans kan se olika ut och med träning kan du stärka denna förmåga. Olika faktorer som t.ex. stress, utebliven sömn, koncentrationssvårigheter och passivitet kan skapa ohälsa. En medvetenhet om vad som skapar ohälsa är första steget till hälsa. Genom medvetna val för din kropp, dina tankar och känslor kan du påverka ditt mående. Forskning visar att naturen läker utmattning bättre än mediciner. Skälet till detta är att vistelser i naturen verkar avstressande, ger solljus och mer fysisk aktivitet som leder till att man sover bättre.

Mindful Garden erbjuder dig aktiviteter, inomhus och utomhus i naturen, som skapar välmående och balans. Med stor kunskap och erfarenhet inom mindfulness visar Mindful Garden vägen till en hälsosam livsstil.

FÖRETAG & SKOLOR

Allt fler företag och skolor arbetar idag hälsofrämjande. Företag låter sina anställda träna mindfulness på arbetstid som en åtgärd för att sänka rådande stressnivåer.
I skolorna får eleverna lära sig att slappna av för att öka koncentrationsförmågan och stärka sin mentala hälsa. Mindful Garden deltar gärna i denna hälsofrämjande process.

Att aktivt ta ställning för ett hälsofrämjande arbete är att ta ansvar för en god arbetsmiljö. Hälsosamma arbetsplatser är lönsamma både för arbetsgivare och arbetstagare och hälsosamma skolor ger medvetna och friska elever.

 

MINDFULNESS

Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till livet här och nu, att vara uppmärksam med en tydlig avsikt utan att värdera det. Genom mindfulness tränar du några av våra viktigaste mänskliga förmågor – stresshantering, avspänning och uppmärksamhetsträning.
I vardagen är mindfulness ett bra verktyg för att hantera de svårigheter som vi alla möts av. Mindfulness kan även hjälpa dig att hantera smärta och att sova bättre.
Kurserna hålls i små grupper eller individuellt, inomhus och utomhus, för privatpersoner, för företag och skolor.

KURSER FÖRELÄSNINGAR RETREAT